Instalacje gaśnicze gazowe CO2 i argonowe

Rozwiązania ochrony przeciwpożarowej bez wody

Obiekty o dużej wartości, kosztowne maszyny, instalacje informatyczne, pomieszczenia z instalacjami elektrycznymi czy kablami – w tych obszarach stosujemy nowoczesnej instalacje gaśnicze gazowe.

Ogień gaśnie z powietrza

Działanie gaszące polega na wyparciu tlenu z ogniska pożaru. Ogień zostaje stłumiony. Dodatkowo działa zdolność gazów do absorpcji energii cieplnej. Dla argonu stosowanego w środkach gaśniczych praktycznie nie ma dopuszczalnych wartości emisji. Jest on cięższy niż powietrze i tym samym bardzo dobrze się sprawdza jako środek gaśniczy. Innym szeroko stosowanym gazem do ochrony instalacji i pomieszczeń jest dwutlenek węgla (CO2).

Obszary zastosowań:

  • Serwerownie, pomieszczenia z komputerami
  • Centrale telekomunikacyjne
  • Rozdzielnie i sterownie
  • Magazyny środków niebezpiecznych
  • Muzea i archiwa
  • Laboratoria i centrale techniczne

Budowa i działanie instalacji gaśniczych gazowych na CO2 i argon

Sieć rurociągów bezciśnieniowych z otwartymi dyszami gaszącymi pokrywa wszystkie obszary budynku wymagające ochrony. Poprzez tą sieć środek gaśniczy dostaje się pod wysokim ciśnieniem z izolowanych zbiorników pod ciśnieniem i równomiernie jest rozprowadzany w obszarze chronionym. Tam przed rozpyleniem wywoływany jest alarm inicjujący ewakuację. Jednocześnie można zamknąć drzwi i inne otwory i obsługiwać urządzenia techniczne. Dzięki aktywacji pozostałych lokalnych systemów alarmowych wysyłane jest zgłoszenie do służb (z reguły straży pożarnej).

Dzięki zastosowaniu izolowanych zbiorników CO2 po ugaszeniu pożaru można szybko przygotować system do ponownej gotowości.

  • duża niezawodność przy dostępności cenowej naturalnie występującego gazu (dwutlenek węgla)

Osoba do kontaktów zakresie komunikacji i marketingu

Diana-Plantade-2019Diana Plantade
Wyślij e-mailCalanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)6155 8741-574
F: +49 (0)6155 8741-599

(Communication in English/German/French only).

Downloads