Sprinkleranlæg

Hvordan fungerer en sprinkler?

De to vigtigste dele i et sprinklersystem er fordelingsrørnettet og en dedikeret, garanteret vandforsyning

Sprinklerne er fordelt efter brandrisiko og sidder i forgreningsrørene. I tilfælde af brand vil kun sprinkleren i brandens umiddelbare nærhed blive aktiveret.

Yderligere information

Afspil video

I sprinkleren sidder der et glasrør, der indeholder en særlig væske og en smule luft. Hvis temperaturen stiger, udvides væsken i glasrøret. Trykket opbygges, indtil luften i glasrøret er absorberet. Hvis temperaturen stadig stiger, øges trykket hastigt, så glasrøret sprænges og forseglingen brydes. Derefter overbruses ildens arnested jævnt med vand.

Ved hvilken temperatur aktiveres en sprinkler?

Omgivelsestemperaturen er den kritiske faktor for sprinkleraktivering. Sprinkleren reagerer, når en specifik grænse nås. Grænsen afhænger af sprinklertypen.

Afspil video

Vandspøjtesystem, for eksempel til beskyttelse af bygninger

Denne video forklarer, hvordan hele sprinklersystemet fungerer.

Denne og andre videoer kan også findes her.

Vådsystemer til beskyttelse af hylder og lofter

Vi tilbyder den ideelle løsning til de særlige krav i pakhuse med almindelig og ekstra stor loftshøjde. Sprinklerne installeres direkte på hylderne for at sikre effektiv brandbeskyttelse. Hvert område skilles fra ved hjælp af søjler af ikke-brændbart materiale. Det muliggør præcis slukning ved hjælp af de sprinklere, der er installeret i det berørte område. Ilden kvæles straks og kan ikke brede sig til andre sektorer. Til dette formål installeres der normalt hurtigtvirkende, ophængte sprinklere, som aktiveres ved 68°C .

Afspil video
Afspil video

Tørsystem til områder med frostrisiko

Tørsystemer anvendes i områder med frostrisiko, hvor slukningsvandet ellers kan fryse allerede i sprinklerrørene. I disse systemer fyldes rørnettet, der udsættes for temperaturer under 5 grader, med trykluft efter det udløsende sprinklerhoved. Når et sprinklerhoved aktiveres, fyldes systemet straks med vand.

Der findes forskellige typer sprinklere

Standardsprinklere

Disse sprinklere kan hænge eller stå. Sprøjtepladen er konstrueret således, at området både oven og neden for sprinkleren overbruses. Denne type sprinklere er ideel til brændbare lofter.

Hængende og stående brusesprinklere

Den mest almindelige sprinklertype. Stående sprinklere anvendes, når rørinstallationen er synlig. Hængende sprinklere anvendes, når rørinstallationen er skjult.

Pendent and upright ELO-spray sprinklers

ELO-spray sprinklers K160 dispersing the water with a downward parabolic spray pattern. This sprinkler has a K-factor of 160l per minute at 1 bar water pressure on the nozzle. Application field: wherever big design discharges are required (30mm/min) i.e. block storage, pallet storage, rack storage etc.

The pictured sprinkers are also available as Fast Response Sprinklers.

Pendent and upright spray sprinklers

Pendent spray sprinkler, downward parabolic spray pattern. Application field: for all applications with no specific spray pattern requirements.

Upright spray sprinkler, downward parabolic spray pattern. Application field: for all applications with no specific spray pattern requirements.

Sidevægssprinklere

Disse sprinklere anvendes hovedsagelig af æstetiske grunde for at holde lofterne fri for rør eller for at undgå de skader, der kan opstå under installation på eksisterende lofter.

Hurtigtvirkende sprinklere

Ved en brand udvikles der altid giftige luftarter, som er farligere for mennesker end selve flammerne. Hurtigtvirkende sprinklere har en ekstremt kort responstid, som gør det muligt at detektere en brand og påbegynde brandbekæmpelsen hurtigt. Derved undgås høje temperaturer og de farlige pyrolyseprodukter, hvorved der vindes kostbar tid til at redde liv.

Deres kontaktperson for kommunikation og marketing

Diana Plantade
Send e-mail
 
 
 
Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)6155 8741-574
F: +49 (0)6155 8741-599

(Communication in English/German/French only.)