CO2-/ Argon-brandslukningssystem

Brandsikringsopløsning uden vand

Vi benytter avancerede gasslukningssystemer til værdifulde genstande og udstyr, computersystemer og rum med elektriske installationer eller kabler.

Kvælning af en brand

Slukningseffekten opnås ved at fjerne ilt fra brandens arnested, så den kvæles. Gassernes varmebindingsevne spiller også en rolle. Der er i realiteten ingen emissionsgrænser for argon, når det anvendes som slukningsmiddel. Det er tungere end luft, hvilket gør det til et ideelt slukningsmiddel. Kuldioxid (CO2) er en luftart, som er gennemprøvet til beskyttelse af udstyr og rum.

Anvendelser:

  • Computer-/serverrum
  • kontrolcentre for telekommunikation
  • koblingsudstyr og kontrolsystemer
  • lageranlæg for farlige materialer
  • museer og arkiver
  • laboratorier og teknikrum

CO2- og argon-gasslukningssystemers konstruktion og funktion

Et trykløst net af rør og åbne slukningsdyser dækker alle de områder i bygningen, hvor der er behov for beskyttelse. Slukningsmidlet transporteres gennem dette net til slukningscylindrene under højtryk og fordeles jævnt over det område, der skal beskyttes.Før midlet frigives, aktiveres der en alarm, således at området kan evakueres. Samtidig kan døre og andre åbninger lukkes og tekniske anlæg betjenes efter behov. Aktivering af yderligere alarmsystemer sender en meddelelse til en enhed, som er permanent bemandet (normalt brandkorpset).

CO2-cylindrene udskiftes, når ilden er bragt under kontrol, således at systemet hurtigt er funktionsdygtigt igen.

  • Let og kosteffektiv adgang til naturligt forekommende gas (kuldioxid)
  • Komplekst, højeffektivt udstyr til hurtig slukning
  • Særdeles driftssikker beskyttelse af aktiver

Deres kontaktperson for kommunikation og marketing

Diana Plantade
Send e-mail
 
 
 
Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)6155 8741-574
F: +49 (0)6155 8741-599

(Communication in English/German/French only.)